Rapportages

Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer maakt op basis van ontvangen klachten kwartaalrapportages voor alle betrokken partijen in het taxivervoer. Deze zijn van belang voor het vaststellen van trends, ontwikkelingen en bereikte resultaten.
Via onderstaand overzicht kunt u de gepubliceerde kwartaalrapportages inzien.
 

Rapportage Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer


Periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019, download hier

Periode 1 januari tot en met 30 juni 2019, download hier

Periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018, download hier

Periode 1 januari tot en met 30 juni 2018, download hier


Periode 1 juli tot en met 31 december 2017, download hier

Periode 1 januari tot en met 30 juni 2017, download  hier!

Periode 30 juni tot en met 31 december 2016, download hier!

Periode 1 januari tot en met 30 juni 2016, download hier!