Rapportage Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Periode 1 juli tot en met 31 december 2017, download hier

Periode 1 januari tot en met 30 juni 2017, download  hier!

Periode 30 juni tot en met 31 december 2016, download hier!

Periode 1 januari tot en met 30 juni 2016, download hier!
Home

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Soms verloopt er iets niet naar wens. U kunt dan een klacht indienen bij het taxibedrijf waar u gebruik van heeft gemaakt. U kunt ook altijd via deze website een klacht indienen. 
Het klachtenformulier vindt u onder het tabblad ‘Klachten’. Onder het tabblad ‘Hoe het werkt’ vindt u meer informatie over de procedure en de rol van een geschillencommissie.

De website is een initiatief van de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. De Stichting is opgericht op 1 maart 2011 en tot stand gekomen door een samenwerking tussen reizigersorganisatie ROVER, branchevereniging KNV Taxi en met medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter mevrouw Lia Roefs, oud- kamerlid van de PvdA en in die hoedanigheid jarenlang nauw betrokken geweest bij taxi aangelegenheden. Naast de voorzitter hebben Lysbeth van der Kroon, namens ROVER, en Hubert Andela, namens KNV Taxi zitting in het bestuur van de Stichting.

De Stichting is onafhankelijk en staat daarmee dus ook los van de overheid.
De Stichting is erop gericht de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland te verbeteren. Een goede klachtafhandeling is daarbij van groot belang.