Hoe meld ik een klacht?

Liever telefonisch?
Bel: 0900 - 202 1881 (de kosten zijn € 0,70 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke gesprekskosten).
Vul het formulier zo volledig mogelijk in en bevestig uw melding via de link die u per email ontvangt. Wij zetten uw klacht door aan de betrokken taxivervoerder en verzoeken deze om binnen een termijn van twee  weken contact met u op te nemen.
Uw klacht anoniem melden kan ook. In dat geval handelen wij het contact met de taxivervoerder af.

Het is van belang dat wij over zoveel mogelijk gegevens van de vervoeder beschikken. Heeft u een printbon of een bevestigingsmail van uw reservering ontvangen, stuur deze (of een foto ervan) dan mee. Reist u met een regiotaxi, dan ontvangen wij graag uw pasnummer.

Vervolgstappen

Het klachtenmeldpunt oordeelt zelf niet of een klacht gegrond of ongegrond is. Dat doet de ondernemer of eventueel een klachtencommissie waar de ondernemer zijn klachtenregeling georganiseerd heeft. Als u het niet eens bent met de wijze waarop de taxiondernemer de klacht afhandelt, ontstaat er een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waar de ondernemer bij is aangesloten. In de meeste gevallen is dat de Landelijke Geschillencommissie in Den Haag.

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. U betaald een klachtengeld van € 52,00. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De termijn om een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen is 12 maanden vanaf het moment dat u voor het eerst uw klacht bij de vervoerder of het landelijk klachtenmeldpunt heeft voorgelegd.