TOELICHTING
  • Via het klachtenformulier in de kolom hiernaast wordt uw klacht rechtstreeks opgenomen in het registratiesysteem van het landelijk klachtenmeldpunt taxivervoer.
  • Van belang om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, is dat u uw eigen gegevens zo volledig mogelijk invult. Maar vooral dat u de klacht duidelijk en volledig omschrijft met zoveel mogelijk gegevens die u heeft of weet van de taxiondernemer, de chauffeur en/of het voertuig.
  • Bij vragen over het invoeren van uw klacht, neem dan gerust contact met ons op via 0900 - 202 1881. 

Uw gegevens

* Wij hebben uw gegevens nodig om eventueel aanvullende vragen te stellen. Het klachtenmeldpunt gaat zeer zorgvuldig met alle gegevens om. Zie ook onder privacy.

Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geslacht*
Straat*
Huisnr*
Postcode*
Woonplaats*
Land
Telefoon*
Email*

Waar en wanneer was het voorval?

Opstaplocatie*
Deze gemeente verplicht taxiondernemers om zich bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) aan te sluiten als zij actief willen zijn op de lokale opstapmarkt. Alleen chauffeurs die kwalitatief goed vervoer aanbieden en zich netjes gedragen kunnen hier aan deelnemen.

Uw klacht kan hiervoor belangrijke informatie geven! Graag ontvangt de gemeente of de met SLKT samenwerkende organisatie de klacht die u indient en de reactie die de vervoerder hierop geeft. Indien u geen toestemming geeft om uw klacht door te zetten, dan neemt het Landelijk Klachtenmeldpunt uw klacht overigens wel gewoon in behandeling. *
Ja
Nee
De gebeurtenis vond plaats op*

Het taxibedrijf en de taxirit

* Om een klacht in behandeling te nemen is het van belang om over zoveel mogelijk gegevens te beschikken.

Taxibedrijf*
Ophaaladres
Bestemmingsadres
P-Nummer Help Dit is het nummer wat op het vergunningsbewijs en de taxikaart staat vermeld
Ander nummer Help bijvoorbeeld nummer op het daklicht of chauffeurspas
Kenteken taxi
Wijze van bestellen
Overige kenmerken voertuig

Wat is de inhoud van de klacht?

Beschrijf hier de klacht die u meldt of de vraag die u stelt (maximaal 1500 karakters)*
Voeg een bestand toe Help eventueel bon/kwitantie
Geen bestand geselecteerd

Gemeld bij taxibedrijf

Hebt u de vraag of klacht al bij het taxibedrijf gemeld en zo ja, wat was het antwoord?
Reactie van het taxibedrijf
Geen bestand geselecteerd
Samenvatting reactie taxibedrijf
Correspondentie met het taxibedrijf
Geen bestand geselecteerd
Ik ga akkoord dat naast mijn klacht ook mijn gegevens worden doorgestuurd naar het taxibedrijf en/of de taxigroep waar het taxibedrijf bij is aangesloten zodat deze in staat is de klacht af te handelen.*
Dit is alleen een melding, ik hoef geen reactie
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?