Over ons


De website Taxiklacht.nl wordt beheerd door Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Wij zijn een onafhankelijke instantie en worden beheerd door Stichting TX-Keur, het landelijke keurmerk in personenvervoer. Ons doel is bij te dragen aan de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland.
Dit doen we door consumenten de mogelijkheid te geven om bij een niet naar tevredenheid verlopen taxirit een klacht in te dienen. Want niet iedere consument kan of wil bij een klacht direct in contact treden met de taxivervoerder. Het Klachtenmeldpunt lost de klacht niet zelf op maar probeert te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen.

De verzamelde gegevens over klachten worden (geanonimiseerd) gebruikt om de kwaliteit van taxivervoer in Nederland te meten. Deze zijn openbaar en voor iedereen in te zien.
Ga naar de rapportages

Dit doen wij

  1. Wij informeren en adviseren consumenten
  2. Wijzen de weg naar de juiste vervoerder om de klacht bij neer te leggen
  3. Verstrekken informatie over de te volgen procedures bij een klacht
  4. Rapporteren (geanonimiseerd) over klachten over taxivervoer

Geschiedenis van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

De (oorspronkelijk genoemde) Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt is opgericht op 1-3-2011 dankzij de reizigersorganisatie ROVER, Branchevereniging KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer), en met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Per 1-1-2020 is het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer overgenomen door Stichting TX-Keur, het Keurmerk in Personenvervoer. Stichting TX-Keur continueert het Klachtenmeldpunt vanwege het maatschappelijk belang dat het meldpunt dient.

Voor de pers: Hilbert Michel,  info@taxiklacht.nl

LINKS

Reizigersorganisatie ROVER. Behartigt de belangen van alle reizigers in het openbaar vervoer.
ROVER


Ondernemersvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi. Behartigt de belangen van de aangesloten taxiondernemers. Deze zijn actief in alle soorten van taxivervoer.
KNV Zorgvervoer en Taxi

Voor klachten over het openbaar vervoer gaat u naar:
OV Ombudsman

Voor nadere informatie over het Nederlandse taxibeleid en wet- en regelgeving gaat u naar:
Taxiregels
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport