Privacy

Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is zich bewust van het belang van de bescherming van uw privacy en houdt hier rekening mee.

Wij houden ons bij het registreren van alleen de noodzakelijke informatie bij een klacht aan de eisen en richtlijnen van de AVG. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen binnen het kader van de afhandeling van uw melding of klacht en (geanonimiseerd) voor data-analyse en rapportages.

Voor het volledige privacy reglement ga naar: reglement. 


 

Privacy
Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is zich bewust van het belang van de bescherming van uw privacy. Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer ontkomt niet aan de registratie van (persoons)gegevens.
Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer legt persoonsgegevens vast van taxireizigers die een klacht indienen. De gegevens worden gebruikt om de klacht in behandeling te nemen. De gegevens worden doorgestuurd naar het taxibedrijf zodat deze in staat is om de klacht af te handelen. Tenzij de taxireiziger uitdrukkelijk kenbaar maakt dat niet te wensen. In bijzondere gevallen wordt de klacht doorgestuurd naar de gemeente, de Inspectie Leefomgeving en Transport de Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) waar het taxibedrijf bij is aangesloten. De klacht zelf wordt opgenomen in diverse rapportages, maar nooit op een zodanige wijze dat de naam van de klager gepubliceerd wordt of dat de naam of het adres uit de gegevens afgeleid kan worden.
 
De toegang tot het registratiesysteem is slechts voorbehouden aan de medewerkers van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.
 
Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van de afhandeling van uw melding of klacht en garandeert dat uw persoonsgegevens niet gebruikt zullen worden voor commerciële doelstellingen.
 
Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer houdt zich aan de eisen en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor het volledige privacy reglement ga naar: reglement